Projekty / Projects


Copyright 2015REWITALIZACJA TARGOWISKA PRZY PLACU 21 STYCZNIA W GNIEŹNIE

REVITALIZATION OF THE MARKET SQUARE IN GNIEZNO

PROJEKT KONKURSOWY, otwarty konkurs architektoniczny, Gniezno,, 2011

Założeniem projektu jest rewitalizacja istniejącego targowiska zlokalizowanego przy Placu 21 stycznia w Gnieźnie. Projekt proponuje wydzielenie dwóch stref przeznaczonych pod handel na targowisku: 1- południowej - strefy targowiska - przeznaczonej pod drobne usługi 2- północnej - placu wielofunkcyjnego - przeznaczonego w zależności od potrzeb użytkowników na przestrzeń pod handel tymczasowy o większych gabarytach, handel bezpośrednio z samochodów bądź tez jako miejsce pod wydarzenia kulturalne lub komercyjne promocje. Strefa targowiska - to 3 rzędy drobnych jednostek handlu z dwiema strefami ? bram wejściowych? do całego założenia .W kontekście urbanistycznym zaproponowane rozwiązanie jest kontynuacją istniejącej zasady linearności handlu na wolnym powietrzu.

Od strony zachodniej linearny układ straganów rozpoczyna strefa modularnych kiosków przeznaczonych pod targ kwiatowy i prostopadle ustawiona do niej strefa pawilonów handlowych o podwyższonym standardzie wykończenia. Na stworzonym w ten sposób obszarze powstaje placyk przedwejściowy, którego elementem centralnym jest ?lustro wody? ( płytki zbiornik o głębokości 10 cm). Projektowany element przesłania dach istniejącej toalety publicznej, zlokalizowanej na poziomie -1. Od strony wschodniej (ul. Św. Wawrzyńca) punktem wejściowym na targowisko jest pawilon przeznaczony pod małą gastronomię lub kawiarnię, przeznaczony zarówno dla użytkowników targowiska, jak i dla okolicznych mieszkańców. Obydwa założenia wyodrębnionych przestrzennie wejść targowisko spinają w całość układ targowiska i powodują ze że targ nie tylko miejscem pieszego tranzytu ale również atrakcyjną przestrzenią publiczną Elementem charakterystycznym projektu jest zadaszenie części południowej targowiska. Jest to oparta o moduł stalowa konstrukcja z wypełnieniem z drewna naturalnego. Geometria zadaszenia to przetransponowana forma tradycyjnego dachu kalenicowego. Architektura zaprojektowanych pawilonów jest bardzo prosta i oszczędna.

COMPETITION ENTRY, Gniezno, Poland, 2011

The task of the project is a revitalization of a market located on the Square of the 21st of January in Gniezno, Poland. The design introduces a division of the area into two trade zones ? one dedicated to small scale retail and the other ? a mulfifunctional square ? dedicated to larger scale temporary retail or acting as a space for culture. The market pavilions have been arranged in three rows, with two entrance areas accompanied by gastronomy. The western end of the market is occupied by an arrangement of modular kiosks of the flower market, with an inviting entrance acompanied by a cameral water basin. The roofing of the market stands in the southern part of the market has a steel frame structure with natural wood filling. The form of the roofing flows gently and follows the rhythm of the surrounding ridge roofs. The proposed pavilions are simple modular kiosks, whereas the market stands are equipped with concrete tables. An open car park for 120 vehicles has been foreseen, with an underground extension option for 90 more places.

Skład zespołu /Design team: Agata Filipek, Kamil Miklaszewski, Karol Szparkowski, Jacek Kamiński, Adrian Wyparło, Agnieszka Król

lokalizacja / site: Gniezno
projekt / design: 2012
budowa / construction: -
klient / client: konkurs / competition
powierzchnia całkowita / gross area: 3500 m2