Projekty / Projects


Copyright 2015ESK Przejście podziemne pod ul. Świdnicką

ESK Świdnicka st. underpass

WYRÓŻNIENIE HONOROWE, otwarty konkurs urbanistyczny, Wrocław, Polska, 2012

Założenia ogólne
Proponowane rozwiązanie projektowe zakłada wprowadzenie nowej zabudowy na środkowym pasie ul. Kazimierza Wielkiego. Nienaturalnie szeroka ulica zostanie w ten sposób rozdzielona na dwa równoległe ciągi ? nitką południową poprowadzona zostanie dwukierunkowa jezdnia, północną ? deptak z tramwajem. Pas środkowy wypełni zieleń, zabudowa biurowa i usługowa. Wszystkie nowe budynki powinny posiadać lokale usługowe w parterach. Taki zabiego pozwala zmniejszyć skalę urbanistyczną obecnej ulicy Kazimierza Wielkiego i tym samym związać ją z otaczającą tkanką starego miasta. Plac- Na wysokości skrzyżowania z ul. Świdnicką proponowana kubatura wydzieli także nową strukturę urbanistyczną oraz plac przed budynkiem mieszczącym 'Bar Barbara'. Tak ukształtowana przestrzeń publiczna stanie się aneksem ul. Świdnickiej i naturalną, zewnętrzną przestrzenią ekspozycyjną na potrzeby biura promującego działania Wrocławia w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Nowy budynek oddzieli zaś plac od strefy komunikacji, znajdującej się po jego południowej stronie. Wytworzona przestrzeń będzie miejscem prezentacji działań miasta i związanych z nim instytucji działających w trakcie ESK. Zdefiniowana forma placu spowoduje również, że włączy się on w strukturę przestrzeni publicznych miasta. Przejście - Ruch pieszy na osi północ-południe ulicą Świdnicką poprowadzony zostanie na poziomie ulicy. Zapewniające dziś komunikację przejście podziemne przekształcone zostanie w wielofunkcyjną salę, mogącą pełnić funkcje wystawiennicze, audytoryjne itp. Wejście główne, ze względów użytkowych i ewakuacyjnych, ulokowane zostanie w rejonie wyjść na obecne przystanki tramwajowe w parterze planowanego budynku.

HONORABLE MENTION, open urban competition, Wrocław, Poland, 2012

The main design focus for urban renewal of the area was to introduce new volume into the central part of the overly wide Kazimierza Wielkiego ringroad. Split into two narrow streets, the ring gains a more intimate urban character and gets integrated into the surrounding inner city structure. The planned volume addition in the area of the intersection of Kazimierza Wielkiego St. With Świdnicka St. is intended to separate a new urban element ? a square in front of the ?Bar Barbara?, wich becomes a well integrated annex of the Świdnicka St. At the same time, the two narrower ducts with one of them serving as a communication tract and the other as a pedestrian zone with trams. The square becomes an exhibition and information zone for the nearby headquaters of the European Culture Capital 2016 Organizer. The pedestrian flow, previously directed through a dark underpass, is moved to the surface, thus freeing the passage and enabling it to be reused as a multifunctional area for exhibition, auditorial purposes.

Skład zespołu /Design team: Agata Filipek, Kamil Miklaszewski, Karol Szparkowski, Michał Duda, Adrian Wyparło, Jacek Kamiński, Małgorzata Gołąbek, Iza Kubicka

lokalizacja / site: Wrocław
projekt / design: 2013
budowa / construction: -
klient / client: konkurs / competition
powierzchnia całkowita / gross area: -
powierzchnia działki / plot area: 4000 m2