Projekty / Projects


Copyright 2015



ZAGOSPODAROWANIE PLACU TRZECH KRZYŻY

REVITALIZATION OF PLAC TRZECH KRZYŻY IN WARSAW, POLAND

WYRÓŻNIENIE HONOROWE, otwarty konkurs urbanistyczny, Warszawa, 2010

Projekt postuluje uporządkowanie przestrzeni placu poprzez stworzenie dwoch sprzężonych kościołem trojkątnych wnętrz miejskich, każde o innym charakterze. W tym celu zaprojektowano dzielącą plac ?zieloną nawę? pomiędzy wejściem głównym do kościoła a zespołem figury Św. Jana Nepomucena i dwóch krzyży. ?Zielona nawa? to przestrzeń ograniczona szpalerami grabow o kształtowanej bryle. Sposob prowadzenia korony pozwala na swobodne przejście pomiędzy pniami do wysokości 2.5m. Zaproponowano ukrycie cokołu XIX wiecznego kościoła (rozbudowy) przez stopniowe podniesienie powierzchni placu, co pozwoliło na przywrocenie właściwych proporcji istniejącej obecnie świątyni. W połnocnej części tworzy się w ten sposob atrakcyjna przestrzeń dla rozwoju ogrodkow letnich licznych tam lokali gastronomicznych. Projekt zakłada odbudowę zburzonego frontu gmachu gimnazjum Królowej Jadwigi (obecnie Kuratorium Oświaty) i przeniesienie pomnika W. Witosa na zamknięcie widokowe ul. Prusa. Planowany parking podziemny w północno- wschodniej części mieści 200 pojazdów.

HONORABLE MENTION urban design competition, Warsaw, Poland, 2010

Excessively dominated by vehicular transport, the square is a subject of revitalization aiming to retain its character of a high quality public space. Apart from the reduction of the communication area, the design proposal divides the square into three separate spaces of different character, which was achieved by introducing the concept of a green nave, a spatial extension of the interior of the historical St. Alexanders' Church. The frontiers of the nave are articulated by two rows of hornbeams and by occupying the central part of the square, define the two other parts, a northern plaza dedicated mainly to the neighbouring high profile gastronomy and a calmer, eastern part, rich in greenery. The spatial definition of the square as a whole is also strengthened by rebuilding its historical southern edge. A subterranean car park with 200 spaces is foreseen in the north-western part of the square.

Skład zespołu /Design team: Agata Filipek, Kamil Miklaszewski, Karol Szparkowski, Szymon Kachniarz, Michał Pawełczyk, Przemek Kościelniak

lokalizacja / site: Warszawa
projekt / design: 2010
budowa / construction: -
klient / client: konkurs / competition
powierzchnia całkowita / gross area: 27000 m2