Projekty / Projects


Copyright 2015+48 GRUPA PROJEKTOWA S.CGrupa działa od 2006 roku, zajmujemy się szeroko pojętą działalnością projektową i okołoprojektową. W obszarze naszego działania znajdują się prace wykonywane na zamówienie klientów indywidualnych: projekty domów jednorodzinnych, projekty wnętrz mieszkalnych, mebli i sprzętów użytku codziennego. Oprócz tego wykonujemy wielobranżowe opracowania dla klientów instytucjonalnych obejmujące zarówno projekty wnętrz jak i projekty obiektów kubaturowych mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Trzon grupy stanowią architekci, absolwenci wydziału architektury Politechniki Warszawskiej: Agata Filipek, (mgr inż. arch., 2006), Karol Szparkowski (mgr inż arch. 2006), Kamil Miklaszewski (mgr inż. arch., 2004). Stałym współpracownikiem zespołu jest prof. arch. Zygmunt Szparkowski, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Architektury PW. Poza tym zespół projektowy współpracuje na stałe ze specjalistami branżowymi branż instalacyjnych i konstrukcji.

Zapewniamy indywidualne podejście do projektu, pracę poprzedzamy szczegółowymi analizami. Uważamy, że główną inspirację dla architektury stanowi otoczenie, tak przestrzenne jak i kulturowe. Oferujemy w zależności od potrzeb klienta pełną obsługę inwestorską w zakresie przygotowania projektu i uzyskiwania poszczególnych pozwoleń budowlanych. W naszej pracy korzystamy z innowacyjnych metod projektowych, wykorzystujemy nowoczesne oprogramowanie CAD, oprogramowanie z zakresu modelowania zużycia energii przez budynek.

Poza działalnością projektową zajmujemy się również działalnością popularyzatorską i dydaktyczną. Staramy się działać aktywnie w organizacjach społecznych związanych z architekturą i ochroną zabytków kultury.

The group has been active since 2006. Our activities range within the wide field of design: architectural planning, interior design, industrial design. Apart from these we are also involved in journalism and popularization of architecture. Besides working on projects, we organize workshops for chilren and try to take an active part in the discussion on the Polish public space and architecture.

The core of the group is made up of young architects, alumni of the Faculty of Architecture at the Warsaw University of Technology: Agata Filipek (Master of Architecture, 2006), Karol Szparkowski (Master of Architecture, 2006), Kamil Miklaszewski (Master of Architecture, 2004), complemented by frequent collaboration with Professor Zygmunt Szparkowski.