Projekty / Projects


Copyright 2015DOM STALOWY

STEEL HOUSE

Działka, na której zlokalizowana jest inwestycja będąca przedmiotem niniejszego projektu przylega zachodnią krawędzią do ul. Sęczkowej. Działka jest częściowo zabudowana we wschodniej części znajduje się dwukondygnacyjny budynek mieszkalny. Lokalizacja budynku w zachodniej części działki zdeterminowana jest koniecznością zachowania możliwie największej odległości budynku projektowanego od istniejącego. Okolica inwestycji ma charakter wytwórczo-mieszkaniowy, zabudowa sąsiednich działek jest dość intensywna. Lokalizacja budynku w zachodniej części działki z jednej strony umożliwia właściwe jego nasłonecznienie bez obawy przesłonięcia przez inny obiekt, z drugiej jednak strony wiąże się z problemem zapewnienia odpowiedniej prywatności w pomieszczeniach mieszkalnych zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości ulicy.

Forma projektu
Forma projektowanego budynku odwołuje się do archetypu bryły domu mieszkalnego naszej szerokości geograficznej. Zwarta bryła nakryta spadzistym dachem o kącie nachylenia 35st urozmaicona jest jedynie pasmami przesłon słoneczno widokowych. Przesłony te wykonane z drewnianych listewek chronią wnętrze budynku przed spojrzeniami ciekawskich z ulicy i jednocześnie na elewacjach zachodniej i południowej stanowią ochrony przeciw słoneczne.

The plot on which the building has been designed is partially built-up. Its eastern side is occupied by a two storey single family house. The location of the new building is determined by the need to achieve the biggest possible gap between the new and the old house. The neighbourhood of the building is comprised mostly of residential and commercial use and its intensity is quite high. The location of the building on the western side of the plot enables a proper insolation, but on the other hand requires dealing with reduced privacy from the near presence of the street.
The compact form of the building with a gable roof relates to the archetypical northern house. The only addition to that are horizontal wooden bar sun screens, which apart from giving shade, protect the interior from gazes from the street at the same time.

Skład zespołu /Design team: Agata Filipek, Kamil Miklaszewski, Karol Szparkowski, Jacek Kamiński, Adrian Wyparło

lokalizacja / site: Warszawa
projekt / design: 2009
budowa / construction: 2011
klient / client: prywatny / private
powierzchnia całkowita / gross area: 248 m2
powierzchnia działki / plot area: 350 m2