Projekty / Projects


Copyright 2015
This text will be replaced
SZCZERZOSKOP / OSSA 2014

SZCZERZOSKOP / OSSA 2014

OSSA 2014 warsztaty architektoniczne w Szczecinie / Polska

Instalacja powstała w ramach warsztatów studenckich "OSSA Szczecin 2014". Zagadnieniem tegorocznej edycji warsztatów była "entropia". Idea projektu powstała poprzez interpretację tematu jako obieg energii - w tym wypadku rozumianej jako wymiana pozytywnych emocji oraz skupienie się na relacji porządek-chaos. W odpowiedzi na abstrakcyjny temat powstała instalacja "Szczerzoskop". Jest ona przeskalowaną zabawką - kalejdoskopem o wysokości 1,8m i szerokości 1,6, przez który można patrzeć na otaczającą przestrzeń. Jego najważniejszą częścią jest rura o przekroju trójkąta równobocznego o półmetrowych bokach, wyłożona od wewnątrz lustrzanym tworzywem. Na jej końcach umieszczone są w płaszczyźnie prostopadłej 2 olbrzymie koła z płyty OSB. Dla użytkownika daleki obraz uchwycony przez lunetę Szczerzoskopu wygląda na rozbity i przypadkowo złożony ponownie. Geometryczna harmonia rozumiana jako powielenie obrazu i uporządkowanie go w trójkątach może nastąpić dopiero, gdy oglądany obiekt jest blisko. Oba stany odwołują się do elementów porządku i chaosu. Dużo ciekawsza niż sama optyka jest stymulacja do zabawy poprzez atrakcyjny wizualnie, analogowy efekt, który pobudza dziecięcą ciekawość. Powielony gest ręki może zamienić się po drugiej stronie lunety w pulsujący obraz, śliczna koleżanka w trójgłowego potwora, a przetaczanie Szczerzoskopu sprawia, że ten i tak pokręcony świat kręci się jeszcze bardziej. Dowolność testowanych obrazów jest nieograniczona, niemniej jednak jak od piaskownicy wiadomo najlepsza zabawa i "entropijna" wymiana pozytywnej energii następuje w sytuacji, gdy ktoś szczerzy szeroki uśmiech po drugiej stronie lunety. Wtedy ze zwykłego kalejdoskopu Szczerzoskop staje się maszyną do powielania uśmiechu.

OSSA 2014 student workshop in Szczecin, Poland

The installation was created during the OSSA Student Workshop 2014 in Szczecin. The main focus of the design work was entropy. The idea of the project came to life through the interpretation of entropy as a means of energy circulation - in this case understood as an exchange of positive emotions along with a focus on relations between order and chaos. The installation is an oversized toy - a 1.8m high and 1.6 m wide caleidoscope, through which all surroundings can be observed. Its main element, a triangular pipe, is lined inside with glass-like material. On its ends, big round sections of OSB board are attached.
For the observer, the image of distant objects becomes fragmented and randomly assembled together. The geometrical harmony, that is a multiplied and arranged image is obtained only when the object nears the installation. In this way, a complete inversion o object character may be observed. However, in order to use the tool to a cause of spreading of positive emotions, a strong effect is caused by simply smiling into it. Multiplying and amplifying numerous smiles occurs instantaneously and energy-free.

Skład zespołu /Design team: Maciek Balcerowicz, Justyna Brząkała, Gutek Girek, Katarzyna Gołuszka, Beata Kłobut, Paweł Krawczyk, Marta Matynia i Kasia Pabich / prowadzący: arch. Karol Szparkowski