Projekty / Projects


Copyright 2015
ALEJA JARZĘBOWA / OSSA 2013

SORBUS ALLEY / OSSA 2013

OSSA 2013 warsztaty architektonicze w Gdańsku

Miejski Baldachim
Podejmując temat przestrzeni publicznej przy ul. Łąkowej, znajdującej się w dzielnicy Dolne Miasto na terenie Gdańska ukazaliśmy problemy tego miejsca. Następstwem budowy trasy W-Z oraz wiążąca sie z tym likwidacja linii tramwajowej spowodowały izolację tej dzielnicy od centrum. Ulica będąca niegdyś bogatą częścią miasta zatraciła swój pierwotny, przedwojenny charakter. Dziś przestrzeń jest zdegradowana, pas zieleni przekształcono na parking a piękne, zabytkowe kamienice popadają w ruinę. Mieszkańcy to dwie skrajne grupy społeczne: ludzie bardzo młodzi, najczęściej bezrobotni oraz emeryci i renciści. Dzielnica okryła się złą sławą - miejsca niebezpiecznego, w którym szerzy sie patologia społeczna. Głównym celem działań była integracja mieszkańców, oraz ukazanie im walorów estetycznych i funkcjonalnych tej ulicy. W tym celu staraliśmy się nadać zdegradowanemu pasowi zieleni charakter małomiasteczkowego rynku. Ograniczyliśmy się do punktowej interwencji, która ma być początkiem przywrócenia świetności dawnej Alei Jarzębowej. W wyniku analiz struktury społecznej, potrzeb i sposobu funkcjonowania dzielnicy stworzyliśmy instalację. Inspiracją była idea baldachimu, który stwarza przyjemną, kameralną przestrzeń. Pomiędzy drzewami rozpościera się nieregularna, ażurowa forma na bazie geometrycznego modułu. W trakcie pracy okazało się, że głównym atutem tego projektu nie jest sama forma, lecz akcja społeczna. Do pomocy zaangażowali się mieszkańcy - zarówno dzieci jak i osoby starsze, oferując nam materiały do budowy a także opowiadając historię tej dzielnicy. Miejsca siedzące były najczęściej wspominaną potrzebą.

OSSA 2013 student workshop in Gdańsk

Urban Baldachin
The main idea for an installation in the neglected space of the Łąkowa Street was the baldachin, which creates an enjoyable and private space underneath. During the preparation phase it quickly turned out, that the biggest strength of the installation lay not in the sole form of the canopy, but in the fact that the creation process began to involve the members of the local community. Young and older neighbours became engaged in helping us, offering building materials and talking about the history of the district. Lack of sitting areas was the most commonly mentioned weak points of the neighbourhood. This led us to arranging some urban furniture in addition to the baldachin.
We were truly surprised by the positive and lively response of the local community to our action, which is a strong proof that there is a strong need for such undertakings and that they can become a popular means of urban renewal.

Skład zespołu /Design team: Monika Lemańska , Marta Muszyńska Piotr Rożnowski, Konrad Jurek , Katarzyna Dobrowolska , Ewelina Arcaba, Monika Żelichowska , Agata Pisarewicz, Joanna Szymkowiak , Daria Pawlaczyk Marta Płoszaj, Krzysztof Wojdała, Oliwia Pokojska / prowadzący: Agata Filipek, Karol Szparkowski