Projekty / Projects


Copyright 2015DOM TIP TOP

TIP TOP HOUSE

ARCHIBOX / WYSTAWA, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Polska, otwarcie 24 X 2013

Celem wystawy jest uchwycenie specyficznego charakteru relacji projektant - klient. Architekci z +48 - jako najciekawszą płaszczyznę analizy wybrali najbardziej intymny rodzaj współpracy pomiędzy architektem a klientem - projektowanie domu jednorodzinnego. Na potrzeby projektu została opracowana ankieta, która umożliwia zebranie w prosty i ustandaryzowany sposób podstawowych informacji dotyczących potrzeb potencjalnego inwestora. Odpowiedzią architektów będą schematyczne koncepcje, przekładające zebrane wytyczne na proste na język architektury.

Przestrzeń wystawy stanie się zapisem relacji pomiędzy potencjalnymi inwestorami a architektami oraz miejscem ciągłej interakcji między widzami a projektantami, stale uzupełnianym o kolejne, powstające na bazie ankiet koncepcje.

Powstające w ramach wystawy szkice projektowe zostaną opracowane za darmo. Jedyną przewidzianą formą 'rewanżu' będzie skierowana do 'zleceniodawcy' prośba o wyrażenie opinii na temat opracowanego na podstawie jego wytycznych projektu.

ARCHIBOX / EXHIBITION, Museum of Architecture in Wrocław, Poland, from 24 X 2013

The aim of the exhibition was to capture and showcase a specific nature of the relation between a client and a designer. Architects from +48 came to a conclusion, that the most interesting plane for such an analysis is the cooperation during the process of designing a single family house, which fosters the most intimate kind of relaton. A brief questionnaire, which enables to collect basic information referring to the investor's needs and epectations, was compiled. As an answer to the questionnaire, the architects will prepare schematic concepts of houses which translate and interpret the collected needs into architectural form.
The exhibition will be a place where the interaction between potential clients and the architects is recorded. It will also gradually evolve, as newer and newer projects appear in an ongoing process of answering questionaires.

Skład zespołu: Agata Filipek, Kamil Miklaszewski, Karol Szparkowski, Jacek Kamiński, Monika Ryszka

lokalizacja / site: Wrocław ul. Bernardyńska 5
Start: 24 X 2013