Projekty / Projects


Copyright 2015TRAP! PAWILON GASTRONOMICZNY Z TARASEM WIDOKOWYM

TRAP! FOOD PAVILION WITH AN OBSERVATION DECK

3 NAGRODA / PROJEKT KONKURSOWY, GDAŃSK, Polska, 2014

Trap - wejście na wiodący na pokład statku trap w naszej kulturze oznacza tyle co przekroczenie niewidzialnej ale bardzo istotnej linii, rozpoczęcie nowego życia. To bardzo emocjonalny moment, pozwalający spojrzeć na to co znamy z nowej perspektywy. Sceny rozgrywające się właśnie na trapach, pożegnania, powitania, spojrzenia pełne nadziei są nierozerwalnie związane z krajobrazem miast portowych. To porty były od zawsze oknami na świat dla krajów i społeczeństw. Tu spoglądano z nadziejami w przyszłość, tu wypatrywano nowych horyzontów. Moment oderwania stopy podróżnika od stałego lądu, moment wejścia na trap jest kulminacją przeżyć związanych z pobytem w porcie, można powiedzieć, że jest kwintesencją miasta portowego. Myśląc o Gdańsku staraliśmy się dokonać próby staraliśmy się spośród bogatej symboliki miasta portowego wydobyć to co najistotniejsze, tak by na bazie tego elementu zbudować opowieść o pawilonie mającym być symbolem odbywających się w mieście imprez targowych - Jarmarku Dominikańskiego i Jarmarku Świątecznego. Bryła pawilonu składa się z dwóch zasadniczych elementów: wieży będącej metaforą tytułowego trapu, służącej głownie za obudowę i konstrukcję wiodących na taras widokowy schodów. Wieża - trap jest elementem ogniskującym życie pawilonu i wokół pawilonu, jednocześnie z racji wysokości pełni funkcję latarni morskiej, jest elementem z daleka rozpoznawalnym w przestrzeni miejskiej.

3rd PRIZE, open competition, Gdansk, Poland, 2013

Trap - the gangplank - a way onto the deck. It is a symbol of crossing an invisible yet essencial line, the beginning of a new life. A very emotional moment, which enables one to look at their present situation from a new perspective. Scenes which played out on gangplanks, greetings, goodbyes, hopeful looks are inseparable from the landscape of port towns. It is the port that has always been a window on the world for for societies and countries. It is here where hopes of a brighter future were sought, and new horizons were espied. The moment in which the traveler's foot touches the land for the last time is the culmination of all harbor experiences and is the quintessence of a port town. When thinking about Gdansk, we tried to choose the most significant elements from the symbolic of a port town in order to create a base for a story of a pavilion which would serve as a symbol for the annual St. Dominic's market and the Christmas Market. The pavilion is comprised of two elements - a tower, which serves as a metaphor to the title gangplank, which serves as a casing and construction for the staircase which leads to t he observation deck, and the pavilion itself. The tower also serves as an urban lighthouse, a good distinguishable point as well as a central place of the busy market life.

Skład zespołu /Design team:Agata Filipek, Kamil Miklaszewski, Karol Szparkowski, Jacek Kamiński

lokalizacja / site: Gdańsk
projekt / design: 2014
budowa / construction: -
klient / client: Amber Expo
powierzchnia całkowita / gross area: 100 m2
powierzchnia działki / plot area: -