Projekty / Projects


Copyright 2015ZESPÓŁ SZKOLNY W JACMEL NA HAITI

SCHOOL IN HAITI

2 NAGRODA W KONKURSIE, miasto Jacmel, Haiti, 2012
PROJEKT PREZENTOWANY NA WYSTAWIE "AWANGARDA JUTRA?"

Głównym elementem przestrzennym integrującym projektowany Zespół Szkolny w Jacmel na Haiti jest układ wewnętrznych dziedzińców szkolnych. Stanowi on równocześnie funkcję łącznika komunikacyjnego, przestrzeni rekreacyjnej, forum uczniowskiego oraz oraz formalnej przestrzeni służącej za tło oficjalnych uroczystości szkolnych. Układ trzech wnętrz: dwóch dziedzińców i sadu, stanowi kręgosłup przestrzenny budynku szkolnego. Pierwszy dziedziniec, najbliższy wejścia o bardziej formalnym układzie pełni w dużej mierze funkcje reprezentacyjne. Kolejne wnętrza mają coraz bardziej kameralny charakter. Zamknięciem sekwencji przestrzeni wspólnych szkoły jest sad i oratorium. Przedsionkiem oratorium jest sad miejsce jasne, jednakże osłonięte od bezpośredniego światła słonecznego poprzez liście drzew. Bezpośrednio do sadu przylega przestrzeń oratorium. Mała salka służąca skupieniu i cichej modlitwie. Sad pełni funkcję filtra wydzielenia akustycznego miejsca indywidualnej modlitwy od codziennego hałasu szkoły. Jednocześnie wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu przestrzenie o bardziej prywatnym charakterze są zlokalizowane coraz wyżej. W najwyższym punkcie działki znajduje się oratorium. Ze względu na brak charakterystycznego kontekstu urbanistycznego zdecydowano zaprojektować budynek Zespołu Szkolnego w Jacmel jako obiekt "introwertyczny", zwrócony do wewnątrz. Jednocześnie zespół budynków uskokowo wspina się na wzgórze powodując tym samym minimalną ingerencję w krajobraz. Taki układ pozwala na zminimalizowanie oddziaływania silnych wiatrów wiejących od wybrzeża w stronę budynku Zespołu. Serce szkoły stanowią dziedzińce, będące przestrzeniami integracji uczniów. Wewnętrzne dziedzińce są otoczone pomieszczeniami lekcyjnymi. Przestrzenie pomiędzy budynkami lekcyjnymi a ogrodzeniem zostały wykorzystane jako zielone ?aneksy? sal lekcyjnych. Powierzchnie poszczególnych aneksów są zbliżone do powierzchni sal lekcyjnych, tak więc każda sala lekcyjna ma swój "zielony" odpowiednik. Korytarze poprzeczne do głównego kierunku działki są otwarte co daje możliwość rozbudowy szkoły w sytuacji pozyskania przez Kurię działek sąsiednich. Powoduje to dużą elastyczność zaprojektowanego układu przestrzennego.

2ND PRIZE ARCHITECTURAL COMPETITION, municipality of Jacmel, Haiti, 2012
EXHIBITED AT "AWANGARDA JUTRA", MUSEUM OF ARCHITECTURE IN WROCŁAW, 2012

Due to lack of urban structure of its neighbourhood, the School in Jacmel has been developed in a strongly introvertic manner. The main spatial elements upon which the structure of the building is built is a set of interior patios, which serves as a communication, recreative and gathering area as well as a formal backround to official celebrations. The sequence is closed by an orchard with an oratorio ? a place of prayer and stillness. The orchard acts as a filter ? an acoustic insulator for individual prayer from the everyday school turmoil. The lower patio is adjacent to the canteen and due to its size and sloped surface can act as a scene for ceremonies or plays. Both patios are overseen by the teachers' room, situated next to the node between the patios, which eases the control over the children. The spaces between the classrooms and the fence have been used as green annexes, which due to similar area, are thought to act as green equivalents for classes. Corridors directed perpendicular to the main direction of the building have been left open, which makes room for potential future development onto the neighbouring plots.
Along the western border of the plot, a passage ensures a controlled access to the cantine, kitchen, court and the computer room. An independent access to the library is also available.

Skład zespołu /Design team: Agata Filipek, Kamil Miklaszewski, Karol Szparkowski, Karolina Rawłuszko, Adrian Wyparło, Jacek Kamiński, Wiesław Słowik, Beata Cała, Artur Kolanowski, Jarosław Maleńczyk, Paweł Stefaniuk, Andrzej Żuchowski

lokalizacja / site: Haiti- Jacmel
projekt / design: 2013
budowa / construction: -
klient / client: -
powierzchnia całkowita / gross area: 1397 m2
powierzchnia działki / plot area: 3698 m2