Projekty / Projects


Copyright 2015PORT LOTNICZY SZYMANY - SZCZYTNO

SZYMANY - SZCZYTNO AIRPORT

3 NAGRODA / PROJEKT KONKURSOWY, SZYMANY, Polska, 2013

Dzisiejszy dworzec lotniczy poza funkcjami czysto użytkowymi i komunikacyjnymi staje się wizytówką regionu. To właśnie zastosowane materiały i charakter wnętrz zapamiętane zostaną przez podróżnych przez co staną się elementami współtworzącymi powszechną ocenę regionu.

Charakter Warmii i Mazur oraz lokalizacja budynku, niejako zanurzonego w leśnym otoczeniu, podkreśla bezpośrednią inspirację otaczającym krajobrazem w kontekście projektowanej formy i użytych materiałów. Dzięki wyważonym proporcjom oraz zastosowaniu naturalnych materiałów projektowany budynek wtapia się w otoczenie i współgra z zastaną przestrzenią. Architektura obiektu zawiera także odwołania do stylistyki budownictwa letniskowego lat 30-tych Xxw. Obiekt zaprojektowano jako kubiczny, prosty pawilon z podniesioną częścią centralną. Dominującym budulcem, tworzącym charakter architektury jest drewno. Znajduje ono w projekcie szerokie zastosowanie; począwszy od konstrukcji wykonanej z elementów klejonych, na elementach wykończenia wnętrz kończąc. Podczas budowy terminalu zakłada się wykorzystanie potencjału produkcyjnego przemysłu drzewnego regionu. Takie rozwiązanie powoduje, że realizacja inwestycji staje się kwestią wielowymiarową, wykraczającą poza pole stricte techniczne. Projektowany pawilon staje się wizytówką regionu, która poza kwestiami architektoniczno-estetycznymi obejmuje także prezentację profilu życia gospodarczego regionu.

Dodatkowo należy podkreślić wymiar ekologiczny wykorzystania podczas budowy materiałów całkowicie odnawialnych, pozyskiwanych w regionie. Ciepła kolorystyka drewna w powiązaniu z rytmicznością modułowej konstrukcji harmonizuje z leśnym otoczeniem portu. Drewno zastosowane w budynku stanowi nawiązanie zarówno do krajobrazu naturalnego jak i do historycznych konstrukcji lotniczych. Analogicznie do zasady konstruowania samolotów wielopłatowych układ nośny budynku oparty jest na module umożliwiającym elastyczne zmiany w układzie funkcjonalnym lotniska. Zaprojektowany w taki sposób pawilon jest obiektem uniwersalnym, łatwo podlegającym zmianom spowodowanym przez zmienne potrzeby użytkownika.

3rd PRIZE, open competition, Szymany, Poland, 2013

A contemporary airport, apart from solely functional aspects, now becomes a flagship for its region. It is the buildings interiors and exterior character, the used materials, are factors which determine the travelers' of the travelers, and will build a common impression of a region.
The character of Warmia and Mazury, as well as the setting of the building, deep inside the forests both strongly inspire where to reach in terms of the form of the airport and its materials. Thanks to balanced proportions and the use of natural materials, the building blends into its surroundings and harmonizes with the space of the existing woods. The building also contains references to 30s' holiday house architecture, as it has a smiple, cubic form with a lifted central segment. Wood is chosen as the main material of the airport, used for structural as well as finishing purpose.
During the construction period, use of local production potential is foreseen, which helps the investment to become a multidimentional venture and an impulse for the region's growth. The aim of the pavilion is to become the region's showpiece which includes the presentation of its economic life.
The aspect of sustainability was also an important factor taken into account while designing the airport as all materials used for its construction are renewable and are produced within Warmia and Mazury. Inspired by the principles of multi-plane aircrafts, the flexible construction module enables easy to achieve changes within its functional system. This way, the designed terminal can easily adapt to the changing needs of the user.

Skład zespołu /Design team: Agata Filipek, Kamil Miklaszewski, Karol Szparkowski, Jacek Kamiński, Monika Ryszka, Michał Sitek, Zygmunt Szparkowski Konstrukcja: Wiesław Słowik, Beata Cała Instalacje: Artur Kolanowski

lokalizacja / site: Szczytno
projekt / design: 2013
budowa / construction: -
klient / client: spółka Warmia i Mazury
powierzchnia całkowita / gross area: 4500 m2
powierzchnia działki / plot area: 20000 m2