Projekty / Projects


Copyright 2015KŁADKA PIESZA PRZEZ RZEKĘ MOTŁAWĘ NA WYSPĘ OŁOWIANKĘ

FOOTBRIDGE IN GDAŃSK

PROJEKT KONKURSOWY, Gdańsk Polska 2012

Planowana kładka ma stanowić połączenie piesze obszaru położonego pomiędzy gdańskim Starym i Głównym Miastem z wyspą ołowianką. Zlokalizowana jest na osi schodkowego przejścia pomiędzy nabrzeżem Motławy (ul. Wartka) a ul. Grodzką. Celem budowy kładki jest ożywienie turystyczne martwego obecnie obszaru dawnego starego miasta w Gdańsku. Zgodnie z założeniami konkursowymi forma kładki ma zminimalizować ingerencję krajobrazową w panoramę Głównego Miasta widzianą zarówno od strony Ołowianki jak i z obszaru Starego Miasta. Dodatkowo konieczne jest zachowanie parametrów gabarytowych toru wodnego biegnącego Motławą. W celu uzyskania takiego efektu maksymalnie obniżono konstrukcję kładki. Pozwoliło to zachować wymagany prześwit pod przęsłem kładki 2,50m przy równoczesnym zachowaniu widoku panoramy Głównego Miasta. Architektura kładki nawiązuje do szeroko pojętego gdańskiego dziedzistwa kulturalnego i architektonicznego. Zgeometryzowana, zdyscyplinowana forma odwołuje się do gotyku będącego wizytówką architektoniczną miasta. Nawiązując do historycznego charakteru - kolorystyki zabudowy miasta oraz charakteru związanego z profilem przemysłowym zdecydowano zastosować stal corten jako zasadniczy materiał konstrukcyjny. Przęsło mostu tworzą cztery równoległe blachownice o nieregularnym kształcie nawiązujące swoją formą do stalowych kadłubów statków. Przestrzeń pomiędzy blachownicami tworząca chodnik została wypełniona piaskowanymi płytami szklanymi co pozwala przechodzącym dostrzec pełną formę konstrukcji przęsła. W celu uzyskania zwodzenia mostu zastosowano przęsło obrotowe. Takie rozwiązanie jest mniej inwazyjne z punktu widzenia wytycznych konserwatorskich. Podpora na której dokonuje się obrót przęsła została posadowiona w nurcie Motławy w sąsiedztwie brzegu od strony wyspy Ołowianki. W celu otwarcia przęsło obraca się w dół rzeki. Na Ołowiance zlokalizowano budynek sterowni. Pawilon o prostej kubicznej bryle usytuowano w bezpośrednim sąsiedztwie kładki. Zakłada się pokrycie elewacji płytami ze stali corten, tak żeby podkreślić jednorodność architektoniczną obiektów. Charakterystycznym elementem architektury pawilonu jest łukowe okno pomieszczenia sterowniczego.

COMPETITION ENTRY, open competition Gdańsk, Poland, 2012

The footbridge was planned to link the pedestrian areas between the Old and Main Town and the Olowianka Island in Gdansk. Its form minimizes the scenic impact on the Old Town panorama seen both from the island and onto the island from the Old Town. Additionally, in order to maintain the dimensions of the water duct for ships, the bridge has been designed as a swing type. In order to comply with the above mentioned restrictions, the height of the pathway has been substantially reduced, which allowed to maintain 2,5 m of clearance under the span. The pathway's appearance refers to the architectural heritage of Gdansk: the disciplined form relates to the hallmark Gdansk gothic and corten steel, as the main material echoes the colors of the omnipresent red bricks. The two spans of the footbridge are comprised of four irregularly shaped plate girders, with the longest span being the movable one. A simple, cubical pavilion of the control room is located on the island in direct proximity to the movable span.

Skład zespołu /Design team: Agata Filipek, Kamil Miklaszewski, Karol Szparkowski, Jacek Kamiński, Adrian Wyparło, Małgorzata Gołąbek, Promost Rzeszów

lokalizacja / site: Gdańsk
projekt / design: 2013
budowa / construction: -
klient / client: -
powierzchnia całkowita / gross area: -
powierzchnia działki / plot area: -